F   R   E   E               W   I   L   D              W   O   R   L   D 
 NEW MEDIA - VIDEO PRODUCTION - PHOTOGRAPHY - GRAPHIC DESIGN - VLOGS - PODCASTS - BLOGS - ART - MUSIC - WRITING
1126

visitors

Die Bewoners

Ek is ʼn bewoonde huis:
die huur word betaal met wel verdiende paaiemente en sorgvuldig uitgedeelde sente
my Vader se Vader bewaak die poorte
my Moeder se Moeder verlig die binnehof
met lantern en swaard
my visie van die wêreld rondom my word vertolk deur argaïese maniërisme en opinies
bygelowe hang in die spasie rondom die voet en end van my bed
en van benede die klei en klip waar my voorgeslagte die aarde help vorm
lê ʼn fondasie gegiet in mymering, oorvertellings en die geskiedenis van ʼn bloedlyn
onpeilbaar vêr en diep na benede
na die verlede
tot in die hede
in die greep van ʼn wasige toekoms-skede
waar halfgevormde beelde na ʼn konstant ontwikkelende raamwerk tas
en roep
en luister
en antwoord
in swaar gelaaide oomblikke vêr verby verval


dit alles lewe (en sterwe) binne my
tot die dag wanneer ek ook ʼn stil bewoner word van hierdie huis wat ek help bou het