F   R   E   E               W   I   L   D              W   O   R   L   D 
 New Media Creation - Video Production - Photography - GONZO Style Blog - Art - Music - Writing


AFRIKAANS 

Ek is Afrikaans. Afrikaans is my moedertaal.   

 1: Mense Slaap op 'n Trein (gedig)